Bursa Kütüphaneleri  

   

Kütüphanecilik  

   

 

Türk Kütüphaneciler Derneği, Türk Kütüphanecilerini bir meslek örgütünün çatısı altında toplamak, seslerini duyurabilecekleri, sorunlarını tartışabilecekleri, onlara çözüm yolları arayabilecekleri, dostluk ve dayanışma topluluğu oluşturacakları bir ortam yaratmak amacıyla 19 Kasım 1949 tarihinde Adnan Ötüken öncülüğünde kurulmuştur. TKD'nin kurulması ile kütüphaneciler bir meslek örgütüne sahip olmuş ve kütüphaneciliğin meslek olarak algılanması yolunda önemli bir adım atılmıştır.


         İlk yıllarda etkinliklerini Ankara içinde sürdüren Dernek, 3 Haziran 1961'de yapılan ana tüzük değişikliğiyle yurt çapında il ve ilçelerde de şube açma olanağı bulmuştur. TKD kuruluşundan 26 yıl sonra, 26 Şubat 1975 tarihinde kamu yararına çalışan dernek statüsünü kazanmıştır. Derneğin amaç ve işlevlerinin gerçekleştirilmesinde önemli bir adım olacağı düşünülerek, ilk köklü değişiklik 1983 yılında yapılmıştır. Bu dönemde yeniden yapılan tüzük değişikliğine göre derneğin çalışmaları kütüphaneler ve kütüphanecilikle sınırlı kalmayıp aynı zamanda bilgi bilim ve arşivcilik alanlarında kapsar biçimde genişletilmiştir. Böylece TKD, kütüphanecilerin yanı sıra arşivci ve bilgi bilimcileri de çatısı altında toplama yönünde önemli bir adım atmıştır.

 

        1996 yılında yapılan genel kurulda meslek ahlak ilkeleri kabul edilerek üyelere duyurulmuştur. Aynı genel kurulda mesleğin çeşitli alanlarında çalışmalar yapmak üzere sürekli grupları oluşturulmasına karar verilmiştir.


        Dernek, kurulumu sırasında ortaya koyduğu "kütüphanecilik, bilgi bilim ve arşivcilik alanlarında bilimsel ve mesleki yayınlar" yapmak amacına, kuruluşundan 3 yıl sonra ulaşmış ve 1952 yılında Türk Kütüphaneciler Derneği Bülteni'ni (TKDB) yayınlamaya başlamıştır. 1987 yılında adı Türk Kütüphaneciliği olarak isim değiştirilen dergi halen 3 ayda bir okuyucuları ile buluşmaktadır. Dünya standartlarında yayımlanan en eski 30 dergi arasında yer alan Türk Kütüphaneciliği, 1994 yılında uluslar arası platformda da yerini almış ve mesleğimizin önemli bibliyografik kaynaklarından biri durumundaki LISA (Library and Information Science Absrtacts)'da indekslenmeye başlanmıştır. TK dergisi 2004 yılından itibaren TÜBİTAK-ULAKBIM tarafından oluşturulmakta olan ve ulusal bilimsel literatürü içeren ULAKBIM Sosyal Bilimler Veri Tabanı'nda da taranmaya başlanmıştır. 1999 yılında elektronik olarak da yayınlanmaya başlanan dergimiz, TKD'nin Web sitesi üzerinden üyelerimizin kullanımına sunulmaktadır.


        Derneğimiz ; çağdaş, akılcı ve ilerici bakış açısı, yurt geneline yayılan şubeleri ve her geçen gün artan üyeleri ile birlikte çalışmalarını dünyadaki gelişmeleri yakından takip ederek sürdürmektedir.

 

        Türk Kütüphaneciler Derneği Bursa Şubesi, 02.06.2010 tarihi itibariyle yeniden açılmıştır. Bursada kütüphanecilik mesleğini sürdüren ve bu mesleğe gönül verenlerin örgütlenmesini sağlamak, meslek içi dayanışmayı ve paylaşımı artırmak, bu anlamda sorunlarına çözümler üretmek amacıyla faaliyetlerini sürdürmektedir.

 

            TKD BURSA ŞUBESİ KURUCU ÜYELERİ (2010-)

 

           Menduh DİNÇ

           Kazım ŞENTÜRK

           Aykut BAYRAKTAR

           Tolga ALDEMİR

           Cüneyt AKGÜN

           Zeynep TERZİOĞLU

           Nurşen TASLAK


          TKD BURSA ŞUBESİ 2010-2012 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

 

          - Aykut Bayraktar (Başkan)

          - Muhammet Ünal Arvas (Yazman)

          - Tolga Aldemir (Sayman)

          - Nermin Çuhadar (Asil üye)

          - Zeynep Terzioğlu (Asil üye)

 

            TKD BURSA ŞUBESİ 2012-2014 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

 

          - Muhammet Ünal Arvas (Başkan)

          - Barış Aktürk (Başkan Vekili ve Yazman)

          - Özlem Ayan İşel (Sayman)

          - Arzu Kuzgun (Asil üye)

          - Hasan Arslan (Asil üye)

          - Muhterem Çevik (Yedek üye)

 

            TKD BURSA ŞUBESİ 2014-2016 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

 

          - Aykut Bayraktar (Başkan)

          - Arzu Kuzgun (Yazman)

          - Özlem Ayan İşel (Sayman)

          - Cüneyt Akgün (Asil üye)

          - Zeynep Terzioğlu (Asil üye)

 

            TKD BURSA ŞUBESİ 2016-2018 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

          

          - Muhterem Çevik (Başkan)

          - Cansu Gayretli (Yazman)

          - Caner Küçük (Sayman)

          - Şİfa Nezaket Özdemir (Asil üye)

          - Sercan Çimen (Asil üye)

 

            TKD BURSA ŞUBESİ 2018-2021 DÖNEMİ YÖNETİM KURULU ÜYELERİ

          

          - Fatma Altıntaş (Başkan)

          - Diğdem Parlak (Yazman)

          - Zeynep Uzunpınar (Sayman)

          - Nurşen Taslak (Asil üye)

          - Ümmügülsüm Kocataş (Asil üye)

 

 

 

 

 

   
© Kazım ŞENTÜRK