Bursa Kütüphaneleri  

   

Kütüphanecilik  

   

Misyonumuz

 

Bilgi hizmetleri alanında katılımcı ve paylaşımcı bir anlayış ve dayanışmayla, kütüphanecilik mesleğinin toplumdaki farkındalığını arttırarak geliştirilmesi ve güçlendirilmesine öncülük etmek.

 

Etik kurallar çerçevesinde, bilgiye özgürce erişimi, okuma alışkanlığını ve yaşam boyu öğrenmeyi desteklemek.

 

Vizyonumuz

 

Bilgi hizmetleri alanında ulusal ve uluslararası düzeyde saygın, güvenilir,  tanınan otorite olmak.

   
© Kazım ŞENTÜRK