Bursa Kütüphaneleri  

   

Geleceğe Kitap Ver Projesi  

   

Kütüphanecilik  

   

Özgür Kitap Dolapları  

   

51. Kütüphane Haftası  

   

11 Mayıs 2018 Cuma günü saat 18.30’da  Bursa Kent Konseyi'nde gerçekleştirilen TKD Bursa Şubesi 5. Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucu aşağıda isimler yeni yönetim kurulunu oluşturmuşlardır.

Yönetim Kurulu Asil üyeler

Fatma Altıntaş (Başkan)

Diğdem Parlak (Yazman)

Zeynep Uzunpınar (Sayman)

Nurşen Taslak (Asil üye)

Ümmügülsüm Kocataş (Asil üye)


Yönetim Kurulu Yedek üyeler


Caner Küçük
Ramazan Çoban
Begüm Taşdan
Sümeyye Ünal
Ayfer Özcan


Derneğimize ve mesleğimize hayırlı olmasını dileriz.

 

 
Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve Türk Kütüphaneciler Derneği Bursa Şubesi olarak destek verdiğimiz, 13 ülkeden 50 konuşmacının katılacağı “Yerel Yönetimlerde Kültürel Mirasın Yönetimi ve Kütüphaneler Uluslararası Sempozyumu” 6-8 Eylül 2017 tarihlerinde Bursa'da gerçekleştirilecektir.
 
Sempozyuma katılım ücretsizdir.
 
Sempozyum hakkında detaylı bilgi ve kayıt için aşağıdaki bağlantıyı ziyaret edebilirsiniz.
 
Linke tıklayarak kayıt oluşturmayı unutmayınız.
 
 
Saygılarımızla...
 
 
 

29 Mayıs 2016 Pazar günü saat 17.00’da  Nazım Hikmet Kültür Evi'nde gerçekleştirilen TKD Bursa Şubesi 4. Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucu aşağıda isimler yeni yönetim kurulunu oluşturmuşlardır.

Yönetim Kurulu Asil üyeler

Muhterem Çevik (Başkan)

Cansu Gayretli (Yazman)

Caner Küçük (Sayman)

Şifa Nezaket Özdemir (Asil üye)

Sercan Çimen (Asil üye)


Yönetim Kurulu Yedek üyeler


Songül Şimşek Uncu
Ali İnci
Fatma Altıntaş
Fikret Alkan
Gonca Gülsay


Derneğimize ve mesleğimize hayırlı olmasını dileriz.


Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü ile Bursa Nilüfer Belediyesi işbirliği ve Goethe Enstitüsü ile Türk Kütüphaneciler Derneği Bursa Şubesi olarak bizim de paydaşlığımızda düzenlenen Belediyelerin Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Uluslararası Sempozyumu 12-14 Mayıs 2016 tarihlerinde Bursa Nilüfer Belediyesi Nazım Hikmet Kültürevi’nde gerçekleştirilmiştir.

Sempozyumun gerçekleştirilmesinde en önemli pay sahipleri olan başta Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Başkanı Sn. Prof. Dr. Bülent Yılmaz hocamız olmak üzere, sempozyum ev sahibi Bursa Nilüfer Belediye Başkanı Sn. Mustafa Bozbey'e, sempozyum akademik sekreteryasını yürüten Sn. Araş. Gör. Tolga Çakmak'a, yönetimsel sekreteryasını yürüten Sn. Dilber Koç'a, sempozyumun kusursuza yakın gerçekleştirilmesi için emek veren Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürü Sn. Şafak Pala'ya ve tüm belediye çalışanlarına, tüm Düzenleme Kurulu üyelerine, çok değerli katkıları için tüm Bilim Kurulu üyelerine ve son olarak yurt içi ve yurt dışından katılımcı olarak ve bildirileri ile çok önemli katkılar sunan tüm akademisyenlerimize ve meslektaşlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Türkiye’de bu konuda sempozyum düzeyinde konuşulan ve tartışılan ilk bilimsel etkinlik olması ve ilgili konularda birçok çalışmaya ve etkinliğe yol göstermesi açısından çok önemli gördüğümüz bu sempozyumun içerisinde olmuş olmaktan çok büyük mutluluk ve onur duyuyoruz.

Belediyelerin Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Uluslararası Sempozyumu bildiri özetleri kitabının elektronik kopyasına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

http://bkahs.org/wp-content/uploads/2015/11/bkahs_bildiriozetleri.pdf

Saygılarımızla…

 

 

Hacettepe Üniversitesi, Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü, Bursa Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü tarafından düzenlenecek olan ve de Goethe-Institut İstanbul ve Türk Kütüphaneciler Derneği Bursa Şubesi olarak bizim de paydaş olarak yer alacağımız sempozyum web sitesi yayınlanmış ve ilk çağrı yapılmıştır.


Sempozyum, 12-14 Mayıs 2016 tarihlerinde Bursa Nilüfer Belediyesi Nazım Hikmet Kültürevi’nde gerçekleştirilecektir.

http://bkahs.org/

TKD Bursa Şubesi olarak paydaş olarak içerisinde olacağımız sempozyum fikrini sunan Sn. Prof. Dr. Bülent Yılmaz'a, gerçekleştirilmesi için katkıda bulunan Sn. Araş. Gör. Tolga Çakmak'a, Nilüfer Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü ve çalışanlarına, Goethe-Institut İstanbul yetkililerine, Bilim ve Düzenleme Kurulu üyelerine teşekkür ederiz.


Belediyelerin Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Sempozyumu ile Türkiye’de bugüne kadar kapsamlı biçimde ele alınmayan belediyelerin kütüphane ve arşiv hizmetlerini bilimsel olarak değerlendirmek, tartışmak, sorunları saptamak ve sorunlara yönelik çözüm önerilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır.

Bu çerçevede Türkiye’de belediye kütüphanelerine/arşivlerine yönelik deneyimlerin paylaşımı ve yol gösterici politika/strateji önerilerinin geliştirilmesi Sempozyum ile amaçlanan bir diğer noktadır.

Ayrıca sempozyum sonucunda bildiri, poster ve diğer içerikleri içeren bir sempozyum kitabı da yayımlanacaktır.

Sempozyumda tartışılması/ele alınması planlanan konular ise aşağıdaki gibidir:


  Belediyelerin kütüphane hizmetleri
  Belediyelerin Arşiv hizmetleri
  Belediyelerin bilgi hizmetleri
  Belediyelerin kütüphane-Arşiv hizmetleri ve teknolojik gelişmeler
  Belediye kütüphaneleri ve yasal yapı (mevzuat)
  Belediye kütüphaneleri, dışlanmış gruplar ve engelliler
  Belediye kütüphaneleri ile diğer kuruluşlar arasında ilişkiler ve işbirliği
  Belediye kütüphaneleri ve yaşamboyu öğrenme
  Belediye kütüphaneleri ve dijital kültür, dijitalleştirme
  Belediye kütüphaneleri ve okuma alışkanlığı çalışmaları
  Belediyelerde tematik kütüphaneler
  Halk kütüphanelerinin belediyelere devri
  Belediye kütüphaneleri ve kullanıcı grupları (çocuklar, gençler, yetişkinler, kadınlar, okuryazar olmayanlar vb.)
  Toplumsallaşma alanları olarak belediye kütüphaneleri
  Belediye kütüphanelerinde gerçekleştirilen projeler
  Belediyelerin kent bellekleri
  Belediyeler ve şehir kütüphaneleri
  Belediye kütüphane-arşiv hizmetleri ile ilgili diğer konular


Önemli Tarihler


         İlk çağrı: 3 Aralık 2015
         İkinci çağrı: 4 Ocak 2016
         Son çağrı: 1 Şubat 2016
         Bildiri/Poster özetlerinin son gönderim tarihi: 25 Şubat 2016
         Kabul edilen bildirilerin/posterlerin ilanı: 10 Mart 2016
         Kabul edilen bildirilerin posterlerin yayın öncesi son kopyalarının gönderim tarihi: 30 Nisan 2016
         Sempozyum son kayıt tarihi: 6 Mayıs 2016
         Sempozyum tarihleri: 12-14 Mayıs 2016

   
© Kazım ŞENTÜRK