Bursa Kütüphaneleri  

   

Kütüphanecilik  

   

 Büyükşehir Belediyesi Setbaşı Şehir Kütüphanesi / Setbaşı

 

İletişim: 0 224 326 56 49

 

Şehir Kütüphanesi Bursa’nın tarihsel ve kültürel mirasına sahip çıkarak, gelecek kuşaklara bu mirası aktarmak, sosyal, kültürel ve sanatsal etkinlikler ile tüm bilgi ve belgeleri bir merkezde toplayarak gün ışığına çıkarmak, halkın bilgi ve bilinç düzeyinin yükseltilmesi ve okuma alışkanlığının artırılması amacıyla kurulmuştur.

 

Kuruluş çalışmaları Ocak 1997 tarihinde başlayan Şehir Kütüphanesi 11 Eylül 1998 tarihinde hizmete girmiştir. Kütüphane binası kentin merkezinde Setbaşı köprüsünün yanında olup 5 katlı toplam 1.976 metrekare kullanım alanına sahiptir.


Kütüphane binası (1954-1960) yılında Belediye Başkanı Reşat Oyal zamanında yapılmış ikinci dönem sivil mimari örneği klasik bir Türk yapısıdır. Kütüphanenin avlusunda restore edilen iki katlı geleneksel eski bir Türk evi, Bursalı Müzikolog “Halil Bedii Yönetken Müzik Kütüphanesi” adı ile hizmete açılmıştır.

 

KÜTÜPHANENİN BÖLÜMLERİ


Umur Bey Genel Okuma Salonu
Ahmed-i Dai Süreli Yayınlar Bölümü
Lami-i Çelebi Bursa Belgeliği
Çocuk Bilgi Parkı
Halil Bedii Yönetken Müzik Evi
Gezici Kütüphane
Üftade Gösteri ve Konferans Salonu
Şehir Kütüphanesi Sergi Salonu

 

Ödünç Verme Kuralları
 

 • Şehir Kütüphanesi tarafından belirlenen yayınlar 15 gün süre ile üye okuyuculara ödünç verilir.
 • Süre sonunda aynı materyalleri bekleyen başka bir kullanıcı yoksa, süre en çok iki kez uzatılır.
 • Kullanıcılar ödünç aldıkları yayınları korumakla sorumludurlar.
 • Yayının kaybedilmesi veya okunamayacak duruma gelmesi halinde. Yayının bugünkü rayiç bedelinin % 50 fazlası ile bedeli hesaplanır ve kullanıcıya ödettirilir.
 • İki kez bedel ödemek durumun yaratanlar, ödünç verme hizmeti verilmez.
 • Kütüphane ödünç verdiği materyalleri, her zaman geri isteyebilir.
 • Üzerinde gecikmiş kitap bulunan kullanıcılara, bunları iade etmeden ödünç kitap verilmez.

Adres ve diğer değişiklikler, Ödünç Verme Bölümü’ne bildirilir.
Kullanıcılar, Kütüphane Kullanım Kuralları’na uymak zorundadır.

 

Üyelik Şartları

1 Adet Fotoğraf
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
Yıllık üyelik ücreti 20 TL / İndirimli 10 YTL
İndirimli: Öğrenci, Öğretmen, Özürlü

 

Çalışma Saatleri
Pazartesi – Cuma : 08.30 – 20.00
Cumartesi: 09.00 – 18.00
Yaz Dönemi: 09.00 – 18.00

 

http://kutuphane.bursa.bel.tr/

İletişim: 0 224 326 56 49

Web:  http://www.bursa.bel.tr/setbasi-sehir-kutuphanesi/sayfa/179

 

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

   
© Kazım ŞENTÜRK